Anova (Beta Lactam)

Anova (Beta Lactam)

Địa điểm

KCN VSIP I, số 36 Đại Lộ Độc Lập, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

Giá trị hợp đồng

7 tỷ đồng

Chủ đầu tư

Công ty Liên Doanh TNHH Anova

Ngày khởi công

23/11/2016

Ngày hoàn thành

05/05/2017

Phạm vi công việc

Xây Dựng