CÔNG TY TNHH MENCHUEN VIỆT NAM(GIAI ĐOẠN 4)

CÔNG TY TNHH MENCHUEN VIỆT NAM(GIAI ĐOẠN 4)

Địa điểm

KCN Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Giá trị hợp đồng

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Men Chuen Việt Nam

Ngày khởi công

2019-09-01

Ngày hoàn thành

2020-01-15

Phạm vi công việc

Thiết kế và thi công