CP Packaging

CP Packaging

Địa điểm

KCN Biên hòa 2-Đồng Nai

Giá trị hợp đồng

7.0 tỷ

Chủ đầu tư

Thái Lan

Ngày khởi công

29/02/2016

Ngày hoàn thành

31/05/2016

Phạm vi công việc

Tổng thầu thiết kế và thi công