Công Trình Ojitex Hải Phòng

Công Trình Ojitex Hải Phòng

Địa điểm

KCN Nomura - Hải Phòng

Giá trị hợp đồng

2,918,981 USD

Chủ đầu tư

Nhật và Mã Lai

Ngày khởi công

Ngày hoàn thành

30/10/2004

Phạm vi công việc

Xây dựng và M&E