Công trình miền trung

TỔ HỢP KHU DU LỊCH THUNG LŨNG ĐẠI DƯƠNG
Điện tử Việt Hoa
Trại tôm giống Uni-President, Quảng Trị
Nhà máy sản xuất bột mì Uni-President (Giai đoạn 2), Quảng Nam
Nhà máy sản xuất bột mì, giai đoạn 2 (cọc nhồi)
Nhà máy Điện tử Việt Hoa