Công trình đã thi công năm 2011

Lô S2 Khu dân cư An Hòa 2
Nhà câu lạc bộ và Nhà tập đánh golf – Khu dịch vụ TDTT  SONADEZI
Khu dân cư An Hòa 2 – Lô S2
Cải tạo Văn Phòng và làm mới Xưởng Khuôn nhà máy Framas
Nhà máy sản xuất bột mì, giai đoạn 2 (cọc nhồi)
Nhà máy Fabtek
Trung tâm dịch vụ Amata
Mở rộng nhà xưởng Bluescope
Nhà máy Mayflower Việt Nam
Công trình First Solar
Công trình Green Feed Đồng Nai
Bệnh viện đa khoa Thống Nhất
Chung cư B1 - Nguyễn Văn Trỗi