Công trình đã thi công năm 2013

EcôXuân
Xây mới xưởng sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật(Bayer)
Nhà xưởng xây sẵn số 48 – Amata
Nhà xưởng xây sẵn số 44 – Amata
Hokuriku Aluminium Việt Nam
Trại tôm giống Uni-President, Quảng Trị
Thi công sân bãi container và Hệ thống thoát nước mưa của nhà kho Olam Sông Mây
Xây dựng hạ tầng Khu Y tế Kỹ thuật cao Hoa Lam – Shangri-la