Công trình đã thi công năm 2014

Nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản Thăng Long
Cafe Outspan
Parkland Green
25 Căn S4
Greed Feed
Men Chuen
Oishi factory
Trường Cao đẳng Công nghệ & Quản trị Sonadezi (Giai đoạn 2)
Greenfeed Đồng Nai (Giai đoạn 2)
Epic Designers