Công trình đã thi công năm 2015

Men Chuen Giai Đoan 2
SSIT-Hệ thống PCCC
Nhà xưởng Bultel mở rộng
Nhà trẻ giày Dona Standard
CBC GreenField
Kho phân loại và lưu giữ chất thải công nghiệp Quang Trung
Anova Feed
Hirota