Công trình đã thi công năm 2016

Anova (Beta Lactam)
Nhà máy ABI mở rộng
Nhà máy Fabtek mở rộng
HansungBolt Vina
Nhà xưởng xây sẵn số 58
Haid Feed (giai đoạn 1)
Flour Mill
CP Packaging