Công trình đã thi công năm 2018

Khu dân cư Cityland Z751 – Khu B&D
Nhà xưởng Men  Chuen - Hạng mục Nhà Nghỉ Chuyên Gia
Nhà máy thức ăn Thuỷ Sản Thăn Long
Khu dân cư City Land Z751 khu B&D
Mở rộng nhà máy Huhtamaki