Công trình đã thi công năm 2019

 NHÀ MÁY BẾP GAS VÀ THIẾT BI NHÀ BẾP NAM VIỆT
NHÀ MÁY THỨC ĂN GIA SÚC, GIA CẦM VÀ THỦY SẢN HẢI ĐẠI VĨNH LONG
CÔNG TY TNHH MENCHUEN VIỆT NAM(GIAI ĐOẠN 4)
Nhà máy Liwayway