Dệt may

CÔNG TY TNHH MENCHUEN VIỆT NAM(GIAI ĐOẠN 4)
Men Chuen Giai Đoan 2
Nhà trẻ giày Dona Standard
Men Chuen
Epic Designers
Ever Global
Cải tạo Văn Phòng và làm mới Xưởng Khuôn nhà máy Framas
Nhà máy Fashion Garments Biên Hòa 2
Nhà máy Yupoong Việt Nam
Nhà máy Fashion Garments