Dược phẩm, thực phẩm, hóa chất

Nhà máy Liwayway
Anova (Beta Lactam)
Nhà máy ABI mở rộng
Flour Mill
Liwayway-Nhà kho giai đoạn 5
CBC GreenField
Nhà Máy OLAM
Cafe Outspan
Xây mới xưởng sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật(Bayer)
Cafeco Việt Nam
Trại tôm giống Uni-President, Quảng Trị
Thi công sân bãi container và Hệ thống thoát nước mưa của nhà kho Olam Sông Mây
Nhà máy chế biến Café khô và ướt – Công ty Pacorini Việt Nam
Xây dựng phòng thí nghiệm, nhà kho - Công trình Virbac
Nhà máy sản xuất bột mì Uni-President (Giai đoạn 2), Quảng Nam
Nhà máy sản xuất bột mì, giai đoạn 2 (cọc nhồi)
Công trình Café Outspan Vietnam Limited, Giai đoạn II
Mở rộng Nhà máy Technopia (giai đoạn 2)
Công Trình Phù Đổng ICI
Nhà Máy Dược Phẩm OPV