Hạ tầng, xử lý nước thải

Kho phân loại và lưu giữ chất thải công nghiệp Quang Trung
EcôXuân
Parkland Green
Bãi đỗ xe trường quốc tế Pháp ngữ
Xây dựng hạ tầng Khu Y tế Kỹ thuật cao Hoa Lam – Shangri-la
HT xử lý nước thải NM Coca-Cola
Đường số 10 KCN Long Thành
Bể nước sinh hoạt Long Thành