Thức ăn gia súc

Nhà máy Thức ăn gia súc HaiBei Việt Nam
Hạng mục thức ăn thủy sản 70.000 tấn/năm (Giai đoạn 1)
Công ty TNHH Thức ăn Thủy sản Winmax
NHÀ MÁY THỨC ĂN GIA SÚC, GIA CẦM VÀ THỦY SẢN HẢI ĐẠI VĨNH LONG
Nhà máy thức ăn Thuỷ Sản
Nhà máy Fabtek mở rộng
Haid Feed – Giai đoạn 2
Haid Feed (giai đoạn 1)
Anova Feed
Nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản(Thăng Long)
Greed Feed
Greenfeed Đồng Nai (Giai đoạn 2)
Nhà máy Greenfeed Đồng Nai
Hoàn thành công trình nhà máy Robert Bosch
Công trình Green Feed Đồng Nai
Nhà Máy CP Bình Dương
Nhà máy Cargill Feedmill Việt Nam
Nhà máy CP Bàu xéo Đồng Nai
Nhà máy Liwayway Snack Bắc Ninh
Nhà máy Sunjin Vina