Công ty TNHH Thức ăn Thủy sản Winmax

Công ty TNHH Thức ăn Thủy sản Winmax

Địa điểm

KCN Lộc An, Xã Long An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

Giá trị hợp đồng

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Thức ăn Thủy sản Winmax

Ngày khởi công

02/05/2020

Ngày hoàn thành

02/10/2020

Phạm vi công việc

Thi công xây dựng chính