Dona Standard

Dona Standard

Địa điểm

Xuan Loc IZ, Dong Nai Province

Giá trị hợp đồng

VND 40 billion

Chủ đầu tư

Dona Standard Viet Nam

Ngày khởi công

06/2015

Ngày hoàn thành

12/2015

Phạm vi công việc

Building works