EcôXuân

EcôXuân

Địa điểm

Số 1, Đường NB-N1,Lái Thiêu, Bình Dương

Giá trị hợp đồng

9,4 tỷ

Chủ đầu tư

Công ty TNHH MTV Setia Lái Thiêu

Ngày khởi công

02/01/2013

Ngày hoàn thành

29/06/2013

Phạm vi công việc

Thi công hạ tầng