Epic Designers

Epic Designers

Địa điểm

KCN Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Giá trị hợp đồng

21,5 tỷ đồng

Chủ đầu tư

Xí nghiệp Epic Designers Việt Nam

Ngày khởi công

15/09/2013

Ngày hoàn thành

15/01/2014

Phạm vi công việc

Tổng thầu thiết kế và thi công + M&E