Flour Mill

Flour Mill

Địa điểm

KCN Mỹ Xuân A, Quốc Lộ 51, Huyện Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu

Giá trị hợp đồng

16,4 tỷ

Chủ đầu tư

Malaysia / Công ty TNHH Xay Lúa Mì Việt Nam

Ngày khởi công

03/03/2016

Ngày hoàn thành

03/09/2016

Phạm vi công việc

Xây Dựng