Greed Feed

Greed Feed

Địa điểm

KCN Sông Mây, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

Giá trị hợp đồng

32 tỷ

Chủ đầu tư

Công ty CP GreenFeed Việt Nam

Ngày khởi công

04/9/2014

Ngày hoàn thành

19/01/2015

Phạm vi công việc

Nhà xưởng, nhà văn phòng, móng Silo, M&