HT xử lý nước thải NM Coca-Cola

HT xử lý nước thải NM Coca-Cola

Địa điểm

Tp Hồ Chí Minh

Giá trị hợp đồng

338,000 USD

Chủ đầu tư

Coca-Cola - Mỹ

Ngày khởi công

Ngày hoàn thành

1999

Phạm vi công việc

Xây Dựng