Hokuriku Aluminium Việt Nam

Hokuriku Aluminium Việt Nam

Địa điểm

KCN Giang Điền, huyện Trảng Bom, Đồng Nai

Giá trị hợp đồng

14,3 tỷ đồng

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Hokuriku Aluminium Việt Nam

Ngày khởi công

18/4/2013

Ngày hoàn thành

31/8/2013

Phạm vi công việc

Thiết kế & thi công: XD nhà, hạ tầng và M&E

 


toàn cảnh