KHU R8AB - ECOLAKES - 09 CĂN SHOPHOUSES

KHU R8AB - ECOLAKES - 09 CĂN SHOPHOUSES

Địa điểm

Mỹ Phước, Thới Hòa, Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

Giá trị hợp đồng

Chủ đầu tư

Công ty Cổ phần SetiaBecamex

Ngày khởi công

12/05/2021

Ngày hoàn thành

15/01/2022

Phạm vi công việc

Thi công xây dựng và hoàn thành 09 căn Shophouses tại khu R8AB (GĐ2) - Ecolake