KHU R8AB - ECOLAKES - 09 CĂN SHOPHOUSES

KHU R8AB - ECOLAKES - 09 CĂN SHOPHOUSES

Địa điểm

Mỹ Phước, Thới Hòa, Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

Giá trị hợp đồng

14,5 tỷ đồng

Chủ đầu tư

Công ty Cổ phần SetiaBecamex

Ngày khởi công

2021-05-12

Ngày hoàn thành

2022-01-15

Phạm vi công việc

Thi công xây dựng và hoàn thành 09 căn Shophouses tại khu R8AB (GĐ2) - Ecolake