KHU R8AB - ECOLAKES - 90 CĂN

KHU R8AB - ECOLAKES - 90 CĂN

Địa điểm

Mỹ Phước, Thới Hòa, Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

Giá trị hợp đồng

72 tỷ đồng

Chủ đầu tư

Công ty Cổ phần SetiaBecamex

Ngày khởi công

2020-12-04

Ngày hoàn thành

2021-10-15

Phạm vi công việc

Thi công xây dựng và hoàn thành 90 căn tại khu R8AB (GĐ2) - Ecolake