KHU R8AB - ECOLAKES - 90 CĂN

KHU R8AB - ECOLAKES - 90 CĂN

Địa điểm

Mỹ Phước, Thới Hòa, Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

Giá trị hợp đồng

Chủ đầu tư

Công ty Cổ phần SetiaBecamex

Ngày khởi công

2020-12-04

Ngày hoàn thành

2021-10-15

Phạm vi công việc

Thi công xây dựng và hoàn thành 90 căn tại khu R8AB (GĐ2) - Ecolake