Men Chuen Giai Đoan 2

Men Chuen Giai Đoan 2

Địa điểm

KCN Giang Điền. Tỉnh Đồng Nai

Giá trị hợp đồng

17,6 tỷ

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Men-Chuen Việt Nam

Ngày khởi công

15/08/2015

Ngày hoàn thành

31/12/2015

Phạm vi công việc

Tổng thầu thiết kế và thi công