Nhà Máy Dược Phẩm OPV

Nhà Máy Dược Phẩm OPV

Địa điểm

KCN Biên Hòa II - Đồng Nai

Giá trị hợp đồng

1,524,667 USD

Chủ đầu tư

OPV - Mỹ

Ngày khởi công

28/12/2001

Ngày hoàn thành

31/05/2002

Phạm vi công việc

Xây Dựng