Nhà Máy OLAM

Nhà Máy OLAM

Địa điểm

KCN Biên Hòa 2, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Giá trị hợp đồng

29,3 tỷ

Chủ đầu tư

Singapore / Cty TNHH Olam Việt Nam

Ngày khởi công

15/03/2010

Ngày hoàn thành

10/12/2010

Phạm vi công việc

Thi công Xây dựng và M&E