Nhà máy ABI mở rộng

Nhà máy ABI mở rộng

Địa điểm

KCN VSIP II-A, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Giá trị hợp đồng

18 tỷ

Chủ đầu tư

AB InBev Viet Nam

Ngày khởi công

06/10/2016

Ngày hoàn thành

06/01/2017

Phạm vi công việc

Xây Dựng