Nhà máy Điện tử Việt Hoa

Nhà máy Điện tử Việt Hoa

Địa điểm

KCN Hoà Khánh - Tp. Đà Nẵng

Giá trị hợp đồng

1,540,813 USD

Chủ đầu tư

Việt Hoa - Đài Loan

Ngày khởi công

Ngày hoàn thành

2005

Phạm vi công việc

Xây Dựng