Nhà máy Fabtek

Nhà máy Fabtek

Địa điểm

Tân Uyên - Bình Dương

Giá trị hợp đồng

14,3 tỷ

Chủ đầu tư

Fabtek

Ngày khởi công

03/5/2010

Ngày hoàn thành

03/4/2011

Phạm vi công việc

Xây Dựng