Nhà máy Fashion Garments Biên Hòa 2

Nhà máy Fashion Garments Biên Hòa 2

Địa điểm

KCN Biên Hoà II - Đồng Nai

Giá trị hợp đồng

1,760,000 USD

Chủ đầu tư

SriLanka / Fashion Garments

Ngày khởi công

Ngày hoàn thành

2002

Phạm vi công việc

hiết kế, thi công xây dựng và M&E