Nhà máy Liwayway

Nhà máy Liwayway

Địa điểm

VSIP 1, thị xã Thuận an, Tỉnh Bình Dương

Giá trị hợp đồng

5.5 tỷ đồng

Chủ đầu tư

Công ty cổ phần Liwayway Việt Nam

Ngày khởi công

26/02/2019

Ngày hoàn thành

Phạm vi công việc

Xây dựng, hạ tầng, M&E