Nhà máy Olympus Việt Nam

Nhà máy Olympus Việt Nam

Địa điểm

KCN Long Thành - Đồng Nai

Giá trị hợp đồng

4,190,255 USD

Chủ đầu tư

Olympus - Nhật

Ngày khởi công

Ngày hoàn thành

2008

Phạm vi công việc

Xây Dựng