Nhà máy Sanyo Di Solutions

Nhà máy Sanyo Di Solutions

Địa điểm

KCN Biên Hoà II - Đồng Nai

Giá trị hợp đồng

1,605,998 USD

Chủ đầu tư

Sanyo - Japan

Ngày khởi công

Ngày hoàn thành

2005

Phạm vi công việc

Xây Dựng