Nhà máy Tomiya

Nhà máy Tomiya

Địa điểm

KCN Amata - Đồng Nai

Giá trị hợp đồng

570,000 USD

Chủ đầu tư

Tomiya - Nhật

Ngày khởi công

Ngày hoàn thành

2003

Phạm vi công việc

Xây Dựng