Nhà máy sản xuất bột mì Uni-President (Giai đoạn 2), Quảng Nam

Nhà máy sản xuất bột mì Uni-President (Giai đoạn 2), Quảng Nam

Địa điểm

KCN Điện Nam - Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam

Giá trị hợp đồng

65 tỷ đồng

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Uni-President Việt Nam

Ngày khởi công

15/8/2011

Ngày hoàn thành

08/11/2012

Phạm vi công việc

06 hạng mục của Xưởng chính sản xuất bột mì

Một số hình ảnh: