Nhà máy thức ăn thủy sản AlPHA FEED (Giai đoạn 1)

Nhà máy thức ăn thủy sản AlPHA FEED (Giai đoạn 1)

Địa điểm

Khu Công nghiệp Hòa Phú – Huyện Long Hồ – Tỉnh Vĩnh Long

Giá trị hợp đồng

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Chăn nuôi Alphafeed Việt Nam

Ngày khởi công

2020-06-06

Ngày hoàn thành

2021-01-16

Phạm vi công việc

Thi công Xây dựng kiến trúc Nhà xưởng chính, xưởng nguyên liệu, xưởng thành phẩm, Nhà văn phòng, Nhà nghỉ, Các phòng phụ trợ khác và bể nước PCCC

Công suất nhà máy 70.000 tấn / năm