Nhà máy xây sẵn cho thuê Amway

Nhà máy xây sẵn cho thuê Amway

Địa điểm

KCN Amata - Đồng Nai

Giá trị hợp đồng

780,347 USD

Chủ đầu tư

Amata và Away

Ngày khởi công

Ngày hoàn thành

2007

Phạm vi công việc

Xây Dựng