Nhà trẻ giày Dona Standard

Nhà trẻ giày Dona Standard

Địa điểm

KCN Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Giá trị hợp đồng

40 tỷ

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Giày Dona Standard Việt Nam

Ngày khởi công

06/2015

Ngày hoàn thành

12/2015

Phạm vi công việc

Xây Dựng