Sanyo Di Solution Factory

Sanyo Di Solution Factory

Địa điểm

Bien Hoa II IZ - Dong Nai province

Giá trị hợp đồng

1,605,998 USD

Chủ đầu tư

Sanyo - Japan

Ngày khởi công

Ngày hoàn thành

2005

Phạm vi công việc

Building works