Công trình đang thi công

KHU R8AB - ECOLAKES - 09 CĂN SHOPHOUSES
KHU R8AB - ECOLAKES - 90 CĂN
Hạng mục thức ăn thủy sản 70.000 tấn/năm (Giai đoạn 1)
Công ty TNHH Thức ăn Thủy sản Winmax
Công ty TNHH Bao bì nhựa Thành Phú
NHÀ MÁY THỨC ĂN GIA SÚC, GIA CẦM VÀ THỦY SẢN HẢI ĐẠI VĨNH LONG