Thông tin công trình

Chuẩn bị thi công gói thầu Cải tạo sửa chữa công trình hiện hữu - Chi nhánh Công ty TNHH Robert Bosch Việt Nam

Được sự chấp thuận của chủ đầu tư - Công ty TNHH Robert Bosch Việt Nam, Sonacons sẽ thi công gói thầu Cải tạo sửa chữa công trình hiện hữu – Chi nhánh Công ty TNHH Robert Bosch Việt Nam tại KCN Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai. Giá trị gói thầu khoảng 3.2 tỷ đồng. Thời gian thi công gần 03 tháng, dự kiến từ ngày 25/6/2011 đến ngày 15/9/2011.