Thông tin công trình

Hoàn thành bàn giao công trình Green Feed

 Sonacons đã hoàn thành bàn giao công trình Green Feed Đồng Nai vào ngày 20/6/2011, tại Khu Công Nghiệp Sông Mây tỉnh Đồng Nai với giá trị gói thầu khoảng 21 tỷ đồng do Công ty Cổ Phần Green Feed Việt Nam làm chủ đầu tư. Nhà máy Green Feed Đồng Nai được khánh thành và đưa vào sử dụng ngày 05/5/2011

Hình ảnh