Thông tin công trình

Lễ Cất nóc CT Men Chuen

Ngày 12/6/2014, Sonacons đã tổ chức lễ Cất nóc Công trình Men-Chuen tại KCN Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Đến tham dự lễ Cất nóc gồm có:

Đại diện chủ đầu tư:

Ông KUO, MING CHENG     – Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty Men-Chuen

Ông KUO, FENG NIEN         - Tổng Giám đốc công ty Men-Chuen Việt Nam

Ông LEE RU LONG               - Giám đốc dự án

 Đại diện Tổng công ty Sonadezi:

Ông Chu Thanh Sơn -  Phó Tổng Giám Đốc Tổng công ty Sonadezi

 Đại diện đơn vị thi công:

Ông Trương Minh Hoàng – Tổng Giám Đốc công ty Sonacons

Cùng các cán bộ quản lý công ty, Ban chỉ huy công trường và đội thi công.

 Công trình tiếp tục được xây dựng và dự kiến hoàn thành vào ngày 31/7/2014.