Thông tin công trình

Lễ Động thổ công trình Xây dựng nhà ở liên kế lô S4

Ngày 21/7/2014, Sonacons đã tổ chức lễ Động thổ công trình Xây dựng nhà ở liên kế lô S4 tại Khu dân cư An Hòa 2, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai do Công ty Cổ Phần Sonadezi An Bình làm chủ đầu tư.
 
Đến tham dự lễ động thổ gồm có:
 
Đại diện chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Sonadezi An Bình
Ông Lê Anh Hoàn                    - Tổng giám đốc
Ông Nguyễn Minh Huy            - P. Tổng giám đốc
Cùng các cán bộ quản lý công ty
 
Đại diện đơn vị thi công: Công ty Cổ Phần Xây Lắp Sonacons
Ông Trương Minh Hoàng      - Tổng giám đốc

Cùng các cán bộ quản lý công ty, Ban chỉ huy công trường và Đội thi công.