Thông tin công trình

Lễ Khởi Công Dự Án Xây Dựng Nhà Máy Sản Xuất Dầu Nhờn Fuchs Việt Nam

Ngày 19/10/2022CÔNG TY CP XÂY LẮP SONACONS tổ chức lễ khởi công cho dự án xây dựng NHÀ MÁY SẢN XUẤT DẦU NHỜN FUCHS VIỆT NAM tại khu đất của KCN CS  Phú Mỹ 3, thị xã Phú Mỹ, tỉnh BR-VT, với quy mô công suất trong giai đoạn đầu: 6.000 m3/năm tương đương 5.400 tấn sản phẩm/năm.