Thông tin công trình

Thi công xây dựng và hoàn thành 09 căn Shophouses tại khu R8AB (GĐ2) - Ecolakes

Sonacons đã trúng thầu Gói thầu Thi công xây dựng và hoàn thành 09 căn Shophouses tại khu R8AB (GĐ2) - Ecolakes tại Mỹ Phước, Thới Hòa, Bến Cát, Tỉnh Bình Dương do Công ty Cổ phần SetiaBecamex làm chủ đầu tư. Giá trị gói thầu khoảng 14,5 tỷ đồng

Phạm vi công việc: 

Thi công xây dựng và hoàn thành 09 căn Shophouses tại khu R8AB (GĐ2) - Ecolakes

Công tác thi công bắt đầu từ 12/05/2021 và hoàn thành vào 15/01/2022

Thời gian thi công: 240 ngày.