Thông tin công trình

Trúng thầu gói thầu Công trình Móng cọc (Giai đoạn 1) - Haibei Việt Nam

Sonacons đã trúng thầu Gói thầu Công trình Móng cọc (Giai đoạn 1) tại Khu Công nghiệp Hòa Phú – Huyện Long Hồ – Tỉnh Vĩnh Long do Công ty TNHH Kỹ Thuật Sinh Vật Haibei Việt Nam làm chủ đầu tư. Giá trị gói thầu khoảng 34.500.000.000 đồng

Phạm vi công việc: 

  • Thi công ép cọc thử tĩnh: 16 cọc
  • Thi công ép cọc đại trà: 3.115 cọc

Công tác thi công bắt đầu từ 10/07/2020 và hoàn thành vào 15/09/2020.

Thời gian thi công: 68 ngày.